Friday, December 7, 2012

Срећковић - Lucky man

 

Срећковић

Никада није бичеван
Јер никада није рекао
Не
Lucky man

He was never flogged
Because he never said
No