Friday, December 21, 2012

Никад назад у кутију - Never Back into Box

 


Никад назад у кутију


Механичка балерина
И музички ваљак
Живе у кутији
И бескрајне варијације
Огледалских неурона
У одјеку праска
Али, то је живот...
Док у смрти
Не постоје везе
Нити сентимент
Ваза с цвећем
Или удобни дом
Или оно измишљено
Између
Неискрено
Never Back into Box


Mechanical ballerina
And musical cylinder
Live in a box
And infinite variations of
Mirroring neurons
In echoing bang
But, that is life...
While in death
Exist no ties
Nor sentiment
Vase with flowers
Or comfortable home
Or what is made up
In between
Insincere