Wednesday, December 26, 2012

Смрт из приче - Death From Fable

 


Смрт из приче


Смрт нема косу већ џак
Погрешно су је цртали
Знам, кад сам је чекао
Празних руку
Гледала је срце
Празно
Затим мозак
И он пребрисан
Имаш ли ти шта?“, питала
Ме
Јок, ја.“
Онда, ништа.“
Death From Fable


Death has no scythe but sack
Wrongly they depicted it
I know, when I waited for her
Empty-handed
She stared at heart
Empty
Then brain
It, too, deleted
Do you have anything?”, she asked
Me
Not, me.”
Then, nada.”