Tuesday, December 25, 2012

СЕТИ - SETI

 СЕТИ


Постало је много незгодно
С ове стране радио-таласа
Нећемо се упознати
Јер интелигентне поруке
Нису у твом опсегу
SETI


It became very unpleasant
This side of radio-waves
We shall not meet
Because intelligent messages
Are not in your range