Sunday, December 16, 2012

Сто погледа на Попокатепетл - Hundred Views of PopocatepetlСто погледа на Попокатепетл


Стар као Попокатепетл
У неуронском огледалу
Болестан од фунгицида
Чита изгажене новине
У тексту налази занимљиве вести
Одмиче се од стражаре
Зажарених ноздрва
Стићи ће нова доза
После истека одређених минута
За то време протиче Миљацка
И пси јуре међу остареле лијане
Пепео се ухватио на трамвајске шине
У колажу, међу књигама
Због изненадног пресељења
Зауставио је рад срца
Док мине омиљена чежња
Накалемљене на гране
Тужне девојке
Капи росе немирне
Копита кроз маглу
Носе
Ка врелу Босне
Hundred Views of Popocatepetl


Old like Popocatepetl
In neuron mirror
Sick from fungicide
He reads stomped newspaper
In text he finds interesting news
Walks from guardhouse
With aglow nostrils
New dose will arrive
After certain minutes pass
In the meantime Miljacka flows
And dogs run between aged vines
Ash caught upon streetcar rails
Inside collage, among books
Because of sudden moving
He stops his heart
For his favorite longing to expire
Attached to the branches
Sad maids
Unsettling drops of dew
Hoofs through fog
Carry
Towards Bosna source