Friday, December 7, 2012

Гној - Pus
Гној

Мали човек с малом
Али веома прљавом
Агендом
Pus

Small man with a tiny
Albeit very purulent
Agenda