Thursday, December 27, 2012

Живот и мисли - Life and Thinking
Живот и мисли


Живот је то што чиниш
А то што не чиниш зове се
Мишљење
Life and Thinking


Life is what you do
And what you not do is called
Thinking