Monday, July 26, 2010

Пећинска оргија - Cave OrgyПећинска оргијаСагледао је трагове и

Правце

У жижи пећине где се

Ломе

Вечне идоле у лављој

Кожи

Братство звери у

Кланици

Ал једино орлови с

Висине

Кваре поредак,

НеухватљивиCave OrgyHe saw traces and

Directions

In cave's focus where they

Break

Eternal idols in lion's

Hide

Brotherhood of beasts in

Slaughterhouse

And only eagles from

Heights

Disrupt the order,

Evasive