Friday, July 2, 2010

Хаику
Према Теорији струна,

У Свемиру постоји

Једна велика – Трзалица