Sunday, July 4, 2010

Деконструкција - Deconstruction


ДеконструкцијаНи камен на камену

Неће остати

Од ваше вере

DeconstructionNot a stone on stone

Will be left

Of your faith