Tuesday, July 6, 2010

Доктрина - DoctrineДоктринаВештачка интелигенција је

Репликативна

А не

РепродуктивнаDoctrineArtificial Intelligence is

Replicating

Not

Reproductive