Sunday, July 4, 2010

Грађевинци - Constructors

ГрађевинциМерење има

Само један циљ:

Предузимање мераConstructorsMeasuring has

Only one purpose:

Taking measures