Sunday, July 12, 2009

Скривено у Универзуму


Што је тајна прљавија

То се боље

Чува


Оно што је невидљиво

Није нужно и

Скривено


Данас свака будала

Може да изгугла

Истину


Видљиво скрива и

Видљиво и

Невидљиво


Иако се знање аналогно назива

Виђењем

Оно то није


Виђење је аналогније незнању

Јер је тумачење

А ово је увек произвољно


Све у свему, људска бића

Својевољно постоје

У произвољном свету


И сâм човек је произвољни

Скуп

Предубеђења


Нити смрт представља нешто

Нити у смрти постоји представа нечега

Она је просто непосредно Ту