Monday, July 6, 2009

Схватање природних појава


Снег пада тихо

Због магле се не види

Ни да је ноћ


Око неких природних појава

Настајале су цивилизације

Око других, пак, нестајале


Календар је израз вере

У природни поредак

Мада је то поверење незаслужено


Мало који човек зна

Шта је то:

Природно


Светлост Сунца

Не допире у

Душу


Оно што дира у душу

Јесте

Севдалинка


За многе је лепо исто што и

Угодно, а истина није

Баш


У природи ништа није истинито

Али је и

Нескривено


У људи, истина је презир

Према

Забленутости