Sunday, July 5, 2009

Езотеријска миметика


Лопта је представа

Савршено недефинисаног

Простора


Аутиста се служи говором

Као

Шутњом


Аутизам је отпор

Аутоматизму

Што се сматра „ненормалним“


Паралеле могу бити праве

Криве, концентричне

И вишедимензионалне


У ствари, идеја паралеле

Не објашњава простор

Већ разлику истог


Разлика између

Квадрата и круга јесте

Немогућ број


Угао између правих

Условљен је кружном

Логиком


У астрономији

Случај је под утицајем

Гравитације


Гравитација је сила

Која тврди да је све

Исто