Wednesday, July 1, 2009

Време је плод надзораВреме

За сада

Није баш најбоље


Каже се: време тече

Али то не значи

Да се креће


Време извире

Из непокретне

Суштине


Просечна брзина времена је

Изван домашаја

Здравог разума


Без часовника

Немогућ је

Поредак


Време у поретку

Строго је

Надзирано


За надзор времена

Задужена је

Теткица


Ствари се не крећу у

Времену

Већ у простору


Мишљење на начин времена

Опажа простор на начин

Кретања