Tuesday, July 7, 2009

О праву и држави


Непознавање права

Је неопростив

Грех


Треба увек питати

Шта се

Сме


Право је камен око

Врата

Непливача


Закони одређују

Шта се не сме и шта се

Мора


У Божје законе нико не би

Веровао да нису

Записани


Писменост томе и служи:

Да се утврди

Вера


Библија је

Угаљ

Вере


Закони ништа не вреде

Уколико немају

Тумача


Поштовање закона

Обезбеђује се

Мерама