Sunday, July 5, 2009

Однос времена и простора


Време се не може представити

У простору и

Обратно


Некада се сматрало

Да је јединство времена и простора

Битно за радњу


Истовремена свест

О времену и простору

Није могућа


Трансформација (претварање)

Је особина

Живота


Радња је учитавање смисла

У кретање у

Просторчасу


Смисао је подвођење елемената

Просторчаса у

Представу


Да би писац био убедљив

Мора да опчини а не да

Докаже


Пажња се усмерава једино

Намером да се

Опстане


Опстанак је могућ

Док траје преплитање

Просторчаса