Friday, July 3, 2009

Пејсажи и тајанствени облици


Лице на Марсу

Као и пирамиде у Чидонији

Творевине су људског ума


Да на Марсу има воде

То се зна

Али потребни су докази


Овако сам размишљао:

Брзина светлости је релативно

Константна


Ако информација путује

Где обитава

Док путује?


Ако „путујеш“ брзином светлости

Нећеш се ни

Померити


И када се одбије

Светлост се „креће“

Истом брзином


Фотони нису материја

Јер их у материји

Нема


Фотони су узрок постојања

Опажајног

Света


„Честица која нема масу“

Значи:

Нестварна