Friday, November 1, 2013

Виша математика - Super Math

 


Виша математика


Мудрац не зна шта је добро
Шта је лоше
Али рачуна с обоје
Super Math


Wise man knows not good
From bad
But counts on both