Sunday, November 3, 2013

Моритомо једе грозд - Moritomo Eats Grape-cluster

 


Моритомо једе грозд


Ако је свако зрно истина
Колико има истина?
Није ни чудо што се људи мрзе
И све остале звери
Биљке и црви
Истина је храна
Посматра га мајмун
Имитира га и празним рукама
Гута истине
Моритомо му добаци зрно
Али мајмун је заволео своју
Празну истину
И врабац је зграби
Moritomo Eats Grape-cluster


If each grain is truth
How many truths?
No wonder people hate everyone
And animals do too
Plants and worms
Truth is food
Monkey watches him
Imitates and with empty hands
Swallows truths
Moritomo drops him a grain
But monkey is in love
With empty truth
So sparrow grabs it