Saturday, February 21, 2015

shedding shirt - свлачење свлака

 shedding shirt

what's in my boots what's in
my boots
is it rattlesnake
it's rattlesnake

свлачење свлака

шта је у мојим чизмама шта је
у мојим чизмама
је ли звечарка
јесте звечарка