Tuesday, February 24, 2015

here come th' symbiots - симбиоти долазе

 here come th' symbiots

th' symbiotic percentage growth
colony varies
the overgrowth spawns
desperadoes organized crime
for they are brutally threatened by
society (autistically immunized)
keep in mind the authorization is
on their side
y' can't trust anyone
not just vaccination

симбиоти долазе

проценат раста колоније симбиота
варира
претерани раст ствара
организоване банде очајника
брутално угрожене од стране
друштва (аутистички имунизованог)
имај на уму да је ауторизација
на њиховој страни
не мо'ш вероват' никем
не само вакцинацији