Thursday, February 19, 2015

in hay - у сену

 
in hay

a horse running mill sings
later at stable he beats mare
their love is about thousand miles
away in another galaxy
happily ever after devil's fish
speak tongues
у сену

коњ вуче долап и пева
касније у штали измлати кобилу
њихова љубав је хиљаду миља
далеко у другој галаксији
срећни заувек ђавоља рибица
прича језицима