Friday, February 20, 2015

exercise in serendipity - вежба у радосници
exercise in serendipity

moritomo walks over trespass grass
while mother geia peashootes him
you wouldn't care to apologize
he gazes down with “shooter” 'bans
grass hisses with snakes
a baluchitherium approaches
eats a tree
drinks a tonic
shits toothpicks
fascinating whispers moritomo through
spittle bubbles
the illusion of god arises before him
it is geiometrical cynical and lacks not
paranoia
god blinks
want my ray-bans you sonova bitch?

вежба у радосници

моритомо шета забрањеном травом
док га мајка геја гађа грашком
а не би да се извиниш
гледа надоле својим „шутер“ банкама
трава сикће змијама
прилази балухитеријум
поједе дрво
попије тоник
исере чачкалице
фасцинантно шапуће моритомо кроз
мехуриће пљувачке
приказа бога уздигне се пред њим
гејометријска цинична и не фали јој
параноје
бог затрепће
оћеш моје реј-банке скоте један?