Tuesday, February 3, 2015

negotiating absurd - преговарајући апсурд

negotiating absurd

the only case when double
negativity is not positive
is in absurdly stupid
преговарајући апсурд

једини случај кад двоструко
негативно није позитивно јесте
код апсурдно глупих