Friday, July 1, 2011

Parasites at Organic Beach - Паразити на органској плажиParasites at Organic Beach


So help me Babe!
Hypogeum echoes
Want to run away
Transgressions egos
Perfectly lava
And super-death elements
Cry my knee
Screech me
Got this mark in heart
Got to run
How how how how
Паразити на органској плажи


Нека ми моја Драгана помогне!
Подземље одјекује
Хоћу да побегнем
Претумбавају се ега
Савршено лава
И елементи супер-смрти
Плаче ми колено
Вриштим
Имам ту ознаку у срцу
Морам да бегам
Хау хау хау хау