Friday, July 1, 2011

Death Warrant - Потврда смртиDeath Warrant


You're a frackin' creep
Look at your grimace!
Can't stop grimacing, myself!
Потврда смрти


Ти си спижђени лудак
Поглеј своју гримасу!
Не могу ни сам да се не кревељим!