Sunday, July 3, 2011

Connecting Dots - Повезивање тачкица



Connecting Dots


Meaningless buzz
Behind your popcorn
Means salty vigor




Повезивање тачкица


Бесмислено брујање
Иза твојих кокица
Значи слану живахност