Saturday, July 2, 2011

Truncated Energy - Упакована енергијаTruncated Energy


I got me pair of trunks
And coup la drinks
So that's ma obol
Упакована енергија

Набавио сам купаће гаће
И пар пићенца
То ти је мој допринос