Monday, July 4, 2011

Is Your Intent to Obstacle - Је ли твоја намера да сметашIs Your Intent to Obstacle


Things in reflection
Are glued
Dancer's steps are breaking

Јел твоја намера да ометаш


Ствари у одразу
Су слепљене
Кораци плесача ослобађају