Sunday, July 3, 2011

The Ecstasy - ЕкстазаThe Ecstasy


When you are gone
I am in ecstasy
And then I am gone
When we are gone
It has been so set

Екстаза

Кад одеш
Ја сам у екстази
А затим и мене нема
Кад обоје одемо
Тако је то удешено