Friday, July 1, 2011

Anima and Animus - Анима и АнимусAnima and Animus


Lamb is
Faked animus to
Kill woman’s
Wolf
Cry humanity
For the end is nigh
With both halves
Annulled
Анима и Анимус


Јагње је
Лажни анимус да
Убије жениног
Вука
Плачите људи
Јер крај је близу
С обе полутке
Поништене