Monday, February 1, 2010

КОФЕР 3 (четврти наставак)Значај „малог“ инцидента


У идеалном свету Карла Пита, експониране тамна материја и енергија, служе за исцрпљивање могућности које нуди стварност – оних могућности које нису његова пројекција. То што су инвеститори пројекта „таласач-убрзивач“ желели, остварило се у мултиверзуму (али то је изванразумска област).

Делатни принцип, по којем се ово дешава, могао би се овако објаснити:

Трансфер емпиријског коришћењем неемпиријског као медијума (тренутно померање и појављивање „објекта“ из једне тачке у другу) премешта читаву стварност у којој је објект опажен. Читав опажајни систем се мења, јер су у њему све појаве условљене једна другом (ово значи да се мења историја читавог универзума – а та „измена“ не може се опазити).

Карл Пит је ово објаснио Кабернету (експоненту инвеститора у „Максвел-Индигу“). Овај се мало замислио, па рекао:

Морам да известим Управни одбор о томе. Написаћеш извештај...“

Наравно да ћу написати,“ одговорио му је Карл Пит. „Само, у којем од мултиверзума?“

Кабернет није схватио шалу...

Нити је то била шала.

Више је звучало као претња.

Управни одбор је то тако и схватио.

Јер, Карл Пит је поново нестао.

Извештај који је достављен Управном одбору није написао Карл Пит. Написао га је Кабернет, а у њему је укратко описан „инцидент“ који се догодио током/након извођења експеримента „таласач-убрзивач“.

Карл Пит, протагониста „инцидента“, ушао је у „црну сферу“ (коју је пре тога назвао „неутрином“) и – више га није било.

Управни одбор је донео закључак да их је Карл Пит преварио (пошто, очигледно, зна више од њих). Издата је потерница. Сачињен је протокол. Одређено је ко ће се запутити кроз „неутринску капију“ и покушати да га пронађе. И, при том, макар мало разјаснити овај необични феномен.

Извештај који је написао др Сара, нису ни погледали.


(наставиће се)