Friday, September 6, 2013

Смицалица - Prank
Пријемник за интелигенцију је капацитет.
Receptor for intelligence is capacity.