Sunday, September 1, 2013

Хормонски тајм-аут - Hormone Timeout
Хормонски тајм-аут


Писана реч је чињеница, рече свиња
Не видим ноћ, заклиње се сова
Прште ми светла у окулару, сања Галилеј
Пардон ми! саплете се геније

Hormone Timeout


Written word is a fact, said swine
Can't see night, swears owl
Lights sparkle in my ocular, dreams Galileo
Pardon me! stumbles genius