Thursday, September 26, 2013

Стрелице у облаку - Arrows in Cloud

Стрелице у облаку


Превише је зечева у мојој чоколади
Авара у кургану
Пачје школе препливале Волгу
Преплавило тајгу
Сличност лица посестриму вајну
Супа од хлорофила уместо срца
Крв у ноздрви
Згрушано небо растеже око
Над рупом у храст
У руци лист
Огледало тајно
Arrows in Cloud


Too many hares in my chocolate
Avars in kurgan
Duck schools swam across Volga
Flooded taiga
Likeness of face for sisterhood sad
Soup of chlorophyll in place of heart
Blood in nostril
Coagulated sky stretches eye
Over the pit into oak
Leaf in hand
Mysterious mirror