Thursday, September 19, 2013

Јегеничаров сан - Eugenicist's Dream

Јегеничаров сан


Човек усправан сања
Кажу, отворио му се видик
Помешао се са сном
Умножио се, али неће да слушају
Ту је дошло до покоља
Јер су и снови прогледали
Усавршио је апарате
Али слика је препуна побуњеника
Човек је ушао у ћелије
Саздао клона
Надмоћне памети
С тим да буде послушан
Из мозга су проклијали вируси
Хтео је да се пробуди из врућице
Али била је то црвена нирвана
Eugenicist's Dream


Man dreams upright
They say, his horizon opened
Mingled with dream
He multiplied, but they wouldn't listen
There happened massacre
For dreams, too, opened their eyes
He improved instruments
But the picture is full of rebels
Man entered inside cells
Created a clone
Of superior mind
Presumably obedient
From brain then sprung viruses
He tried to awaken from fever
But that was red nirvana