Saturday, September 7, 2013

Кодови - Codes
Кодови


Дужност, поробљавање, поредак, убиство.

Codes


Duty, enslavement, order, murder.