Wednesday, September 18, 2013

Ђе сте свеци и магарци! - Lo Saints and Donkeys!

Ђе сте свеци и магарци!


Пакао се љути на палидрвце
Неће да гори
Чудовишта се крчкају у магли
Бог риче на равно Цетиње
Водоноша поклекла
На гозби мудраци у тепсији
Гужва у забавишту
Радници гладују
Разум је помаст
И гори

Lo Saints and Donkeys!


Hell is angry at matchstick
Won't burn
Monsters sizzle in fog
Allah roars from Windsor
Water-bearer stumbles
Feasting sages in shallow pots
Crowd in kindergarten
Workers starving
Reason is ointment
That burns