Monday, November 19, 2012

Истина о језику - Truth about LanguageИстина о језику


Кажу да се језик мења...
То је неистина
На овом свету ништа не опстаје
Па ни људи који га изговарају
Увиђам да је језик варка
Створена од представа
Које воле да се слушају
И истовремено крију
У кићеном говору
Неразумних створења
Многе лепе ствари изрекосмо
Из страха да не настрадамо
Од зле силе иза ликова
Truth about Language


They say language changes...
That is untrue
In this world nothing survives
Including people who speak it
I realize that language is delusion
Created by projections
Which like to listen to itself
And at the same time hide
In decorated speech
Of non-sentient creatures
Many nice things we use to say
From fear of being hurt
By evil force behind those images