Sunday, November 18, 2012

Моритомо и Микеланђело - Moritomo and MichelangeloМоритомо и Микеланђело


Док је вежбао у симулатору за
Камиказе
Моритомо је циљао сличице
Сикстинске капеле
Нарочито Адамову сакралну киту
И друге Микеланђелове мајсторије
Углачане сике ватиканске номенклатуре
Рошчиће старца са Синајске планине
Или, пак, мушице изнад Давидове гузице...
Све оно што је знао
Да је и сâм уметник мрзео:
То што су вечне идеје хтеле
Да у криптама пожњевених поглавара
Заувек у туђој слави живе


Moritomo and Michelangelo


When practicing with Kamikaze
Simulator
Moritomo targeted pics from
Sistine Chapel
Especially Adam's sacral prick
And other Michelangelo's master-pieces
Polished boobs of Vatican nomenclature
Sinai Mountain's old Man's horns
Or swirling gnats over David's butts...
All that which, he knew,
The artist loathed too:
What Eternal forms wanted
In crypts of smitten bosses
To live off stolen glory's fodder