Thursday, November 1, 2012

Опстанак врсте - Survival of the Species

 


Опстанак врсте


Има ли неки свитац
Који није светлео
После смрти?
Survival of the Species


Is there a firefly
Which didn't glow
After death?