Thursday, November 1, 2012

Уништење
Уништење

Потпуно сам те расточио
Али нећу да те закопам
Гледај!