Friday, November 16, 2012

Моритомова егзегеза - Moritomo's ExegesisМоритомова егзегеза


Још док је у колевци
Слушао мајчина упутства
Ћутао је док га је сатирала
Хистеријом спасења
А касније, кад је мењао облике
Већ према тону неба и
Покретима бича
Препустио се нирвани
У наборима

Писма је писао
Јер је волео мастило
Тако је сликао


Moritomo's Exegesis


While still in cradle
Listening to mother's instructions
He kept quiet as she destroyed him
With the hysteria of salvation
And later, when shifting shapes
In accordance to the tones of sky and
Motions of whip
He yielded to nirvana
Within folds

He wrote letters
Because of love for ink
So he painted