Tuesday, December 29, 2009

КОФЕР 2 (једанаести наставак)Дервиш и стигма


Ја сам клошар и моја прича није тужна.

Умотам се добро и препустим ветру. Ветар улази у преклопе и наборе турбана. Хвата ме блага вртоглавица. Летим укруг с њим.

Људи-звона у кабаницама. Около је непомичан ваздух, ветар-стигма.

Ветар је оркан.

У Пољу ветра подиже се шљам. Све лебди у Пољу. Тишина је. Звук лебди.

Разлагање честица је тренутно. Ветар је непокретан он је плазма. У средишту турбана је квазар, који бљује честице у снажним налетима. Нараста притисак у ваздуху, то је ветар. Ми-купе подрхтавамо. Ми-купе треперимо. Притисак се подиже, плазма прекрива зидове. Плазма је опна.

Опна трепери – то је ветар. Ударни талас једног трептаја убија чуваре и раставља их на честице и даље... Зид и пут се распадају. Они су плазма.

Растављени су потпорњи, растављена су стакла. Растављене су праве линије.

Људи-купе су чигре они су Поље ветра. Поље је епицентар. Арко-торањ шкрипи. Звук се простире у даљину града. Овде лебди.

Ја сам клошар – и више од тога. Арија-вриска, арија-бич, невидљива, тамна енергија.

Граница? Није граница.

Полумрак.

Чујеш галебове и пеликане. Сиви. Гута их вир. Поље се шири.

Ветар крцка.

Крцка пена.

На удаљеној плажи наступа море.


(наставиће се)