Sunday, August 16, 2009

Мрављи ум - Ants Mind


Мрављи умТрула јабука у трави

Врви од живота


Колона мрава

Разговара са мном

Поетика мрава је

У њиховој

Усредсређености


Снага

Мрављег ума

Није у гомили


Ни у бирократији


Ум надмашује

Појединачне форме


Постоји се

Ради

Песме


Или беба


Киша ће


Ум скаче под стреху


Барице по путу

Ants MindRotten apple in the grass

Swarming with life


Ants column

Talks to me

Ants poetics is in

Their

Mindfulness


Strength of

Ants mind

Is not in the crowd


Or in bureaucracy


Mind outweighs

Individual forms


One can exist

For a

Poem


Or for babies


It's about to rain


Mind jumps under cover


Puddles on the road