Monday, August 17, 2009

LASCAUX


Како продрети

Бити срећан

Репликом?

Како продрети...


Како како


Јарка светлост

По земљи

Смета осећању


Ништи вибрација

Глатких путева

Туристичких марама


И репликатори

Идеја

У лажној пећини


Знао сам

Није требало

Боље је ићи

Међу гуске

Какав промашај

Празнина


Боље је проћи

Кроз дуб

И крошњу фракталну

LASCAUXHow to penetrate

Be happy

With replica?

How to penetrate...


How how


Blazing light

Over the ground

Dispels the feeling


Annulling is vibration of

Smooth roads

Tourist kerchiefs


And replicators of

Ideas

In faked cave


I knew

We shouldn't have

It is better to go

Among the geese

What a bogus

Emptiness


It is better to pass

Through an oak

And its fractal canopy