Wednesday, April 15, 2015

the old men of old - старински људи старине

 the old men of old

when men invented sun
water was everywhere
старински људи старине

када су људи измислили сунце
вода је била посвуда