Saturday, April 4, 2015

Feeling disgust in face of truth is heavy slave conditioning - Осећање гађења пред лицем истине је тешко робовско условљавање

Feeling disgust in face of truth is heavy slave conditioning

Love is suicide by emotion
Love is grave of intellect
Love is the other face of hatred
Осећање гађења пред лицем истине је тешко робовско условљавање

Љубав је самоубиство емоцијом
Љубав је гроб интелекта
Љубав је друго лице мржње